loader image
Vés al contingut principal

QUI SOM?

El Gremi CRM és una associació d’empresaris i autònoms, instal·ladors, pimes del metall, afins i empreses relacionades amb la construcció i les reformes.

El Gremi està ubicat al municipi de Ripollet, el seu abast principal és la comarca del Vallès Occidental. Som una associació adherida a la Federació Catalana FEGICAT; el nostre gremi també forma part de les associacions i federacions territorials i nacionals:  PIMEC, FENIE, CONAIF, PPcM.

 Col·laborem amb associacions empresarials d’àmbit local: Unió de Comerciants de Ripollet (UCR), Gremi d’Hostaleria del Vallès, Mercat Municipal de Ripollet. També amb institucions con l’Ajuntament de Ripollet (àrea de Comerç, Indústria i Ocupació) i el  Patronat Ocupació de Ripollet (PAMO).

 Oferim un servei de control i renovació de tots els documents necessaris perquè les empreses instal·ladores, afins, empreses del metall i empreses de construcció i reforma, puguin desenvolupar la seva activitat: renovació de carnets, registres específics, segells, REA, TPC, PRL. Estem preparats per donar els serveis necessaris i desenvolupar nous serveis per a la vostra activitat.

 A l’àmbit de la formació tenim col·laboracions amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i els IES territorials per a la formació dual i el reconeixement de competències. Estem homologats com a centre KNX,  en les nostres instal·lacions es realitza el Curs Bàsic Partner KNX. Oferim formació específica del sector i formació continuada per a les nostres empreses associades.

Amb el personal propi del Gremi i els convenis de col·laboració establerts, podem oferir, a les empreses del sector, l’assessorament tècnic, social, laboral, fiscal i professional que puguin necessitar per desenvolupar la seva activitat.

A la web s’ha intentat oferir tot el ventall de serveis i informació que posem al vostre abast.

Cursos disponibles

6 hores online y 1 hora de examen.Objectius i Metodologia del Curs Online de Refrigeració i Manipulació de RefrigerantsObjectius del CursComprendre la Normativa i Reials Decrets: Dotar als estudiants d'un coneixement profund sobre la normativa vigent i els reials decrets relacionats amb la refrigeració i la manipulació de refrigerants.Sensibilització Ambiental: Informar els participants sobre l'impacte ambiental dels refrigerants i les normatives mediambientals aplicables.Manipulació Segura de Refrigerants Inflamables i Alternatius: Capacitar els estudiants per treballar de manera segura amb refrigerants inflamables, CO2 i amoníac en sistemes industrials.Tècniques de Reciclatge: Proporcionar coneixements pràctics sobre el reciclatge dels refrigerants i el maneig d'equips frigorífics.Avaluació de Coneixements: Preparar els estudiants per avaluar els seus coneixements mitjançant tests d'avaluació i un examen final.Fomentar la Sostenibilitat: Promoure pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient en la manipulació i manteniment dels sistemes de refrigeració.Metodologia d'AprenentatgePlataforma d'Aprenentatge en Línia:Utilització d'una plataforma digital per accedir als materials del curs, participar en fòrums de discussió, i completar tasques i exàmens en línia.Foro de Dubtes i Preguntes:Espai dedicat perquè els estudiants puguin plantejar dubtes i preguntes, fomentant la interacció i l'aprenentatge col·laboratiu.Chat "Hablemos de GFEI":Canal de comunicació en temps real per a discutir temes específics relacionats amb el curs.Sessió Inicial sobre Funcionament de la Plataforma (1 hora):Introducció a l'ús de la plataforma d'aprenentatge en línia per garantir que tots els participants estiguin familiaritzats amb les eines disponibles.Materials Descargables:Provisió de normativa i reials decrets en format descarregable per a la consulta i estudi dels participants.Aprenentatge Modular:El curs es divideix en temes específics, permetent als estudiants avançar de manera estructurada i organitzada.TEMA 1: Impacte Ambiental dels Refrigerants i Normativa Mediambiental Correspondent (2 hores):Estudi detallat sobre l'impacte ambiental dels refrigerants i les normatives mediambientals aplicables.TEMA 2: Treballar amb els Refrigerants Inflamables (2 hores):Ensenyament de tècniques segures per treballar amb refrigerants inflamables.TEMA 3: Treballar amb Refrigerants CO2 o Amoníac en Sistemes Industrials (1 hora):Coneixement i pràctiques de treball amb refrigerants alternatius com el CO2 i l'amoníac.TEMA 4: Reciclatge del Refrigerant i Equips Frigorífics (1 hora):Procediments i tècniques de reciclatge de refrigerants i maneig d'equips frigorífics.TEMA 5: Tests d'Avaluació (2 hores):Tests dissenyats per avaluar la comprensió dels continguts del curs.Encuesta de Satisfacció:Recollida de feedback dels estudiants per a la millora contínua del curs.Examen Final:Avaluació final per comprovar els coneixements adquirits al llarg del curs.Bibliografia:Llista de recursos i lectures recomanades per aprofundir en els temes tractats.Implementació de la MetodologiaEnfocament Pràctic: Cada tema inclou exemples pràctics i estudis de cas per assegurar la comprensió i aplicació dels conceptes.Feedback Contínuo: Els tutors proporcionen retroalimentació contínua a través dels fòrums i el xat per ajudar els estudiants a millorar.Avaluacions Regulars: Els tests d'avaluació i l'examen final permeten als estudiants mesurar el seu progrés i consolidar els coneixements adquirits.Aquesta metodologia assegura que els estudiants obtinguin una formació completa i pràctica, preparant-los adequadament per als desafiaments professionals en el camp de la refrigeració i la manipulació de refrigerants.

13 Módulos

OBJECTIUS GENERALS:Facilitar l'aprenentatge de l'alumne mitjançant l'ús d'intranet per fer test i repàs del contingut formatiu del muntatge d'instal·lacions tèrmiques als edificis.OBJECTIUS ESPECÍFICS:Preparar material i eines per muntar i mantenir instal·lacions energètiques d'ús tèrmic, elegint-les en funció del tipus sistema i preparant-les, seguint les instruccions de la persona responsable.Comprovar l'espai i els suports per muntar o mantenir instal·lacions energètiques d'ús tèrmic, comprovant la idoneïtat per a la manipulació dels components, canonades i accessoris al lloc de treball, seguint instruccions de la persona responsable.Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de canonades, accessoris i components dinstal·lacions energètiques dús tèrmic, comprovant les especificacions tècniques indicades per a lobra o treball, seguint instruccions de persona responsable.Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment dels equips i components elèctrics dinstal·lacions energètiques dús tèrmic i posada en servei, comprovant les especificacions tècniques indicades per a lobra o treball, seguint instruccions de persona responsable.Realitzar les operacions de fi de jornada per complir amb la normativa de seguretat i mediambiental, netejant la zona de treball i recollint les eines i els mitjans utilitzats en el muntatge i manteniment d'instal·lacions energètiques d'ús tèrmic, seguint instruccions de persona responsable.

23 Módulos
14 Módulos

Curs de 320 Hores. La part online 156 hores i la presencial 180 hores Objectius del Curs Online sobre Instal·lacions i Gestió de Gas Comprendre la Regulació i Normatives: Conèixer en detall el Reglament de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos, incloent-hi les Instruccions Tècniques Complementàries. Capacitació per al Carnet de Gas B: Obtenir coneixements específics requerits per a l'obtenció del Carnet de Gas B, incloent instal·lació i maneig de CG i GLP. Desenvolupar Habilitats Pràctiques: Aprendre a realitzar càlculs de canalitzacions de gas i altres tasques pràctiques rellevants per a la gestió d'instal·lacions de gas. Gestió Mediambiental: Integrar conceptes de gestió mediambiental aplicats a les instal·lacions de gas. Avaluació i Preparació per a l'Examen: Preparar-se exhaustivament per a l'examen final a través de test de pràctica i vídeos explicatius. Metodologia d'Aprenentatge Plataforma Online: Utilització d'una plataforma d'aprenentatge en línia que permeti la interacció i el seguiment del progrés dels estudiants. Estructura Modular: El curs es divideix en mòduls temàtics, cadascun amb la seva pròpia durada i objectius específics, permetent un aprenentatge progressiu i organitzat. Contingut Multimèdia: Inclusió de vídeos explicatius per il·lustrar conceptes complexos i realitzar càlculs pràctics, facilitant la comprensió i aplicació dels coneixements. Avaluacions Contínues: Realització de tests d'examen al final de cada mòdul per avaluar la comprensió i retenció del material après. Materials d'Estudi Addicionals: Provisió de taules d'Excel simplificades i altres recursos per facilitar l'aprenentatge i l'aplicació pràctica. Feedback i Satisfacció: Enquestes de satisfacció per rebre feedback i millorar contínuament el curs, assegurant que compleix amb les expectatives i necessitats dels estudiants. Contingut del Curs General Funcionament de la plataforma (2 hores) Objectius del curs complet sobre instal·lacions i gestió de gas (1 hora) Mòduls Específics Mòdul 1: Reglament de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos (30 hores) Mòdul 2: ITC-ICG 01 Instal·lacions de distribució de CG per canalització (5 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B] Mòdul 3: ITC-ICG 02 Centres d’emmagatzematge i distribució d’envasos de GLP (3 hores) Mòdul 4: ITC-ICG 03 Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos (3 hores) Mòdul 5: ITC-ICG 04 Plantes satèl·lit de GNL (2 hores) Mòdul 6: ITC-ICG 05 Estacions de servei per a vehicles a gas (2 hores) Mòdul 7: ITC-ICG 06 Instal·lacions d’envasos de GLP per a ús propi (3 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B] Mòdul 8: ITC-ICG 07 Instal·lacions receptores de CG (3 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B] Mòdul 9: ITC-ICG 08 Aparell de gas (2 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B] Mòdul 10: ITC-ICG 09 Instal·ladors i empreses instal·ladores de gas (3 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B] Mòdul 11: ITC-ICG 10 Instal·lacions de GLP d’ús domèstic a caravanes i autocaravanes (3 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B] Mòdul 12: ITC-ICG 11 Normes de referència. Conceptes generals (2 hores) Mòdul 13: Gestió mediambiental (3 hores) Mòdul 14: Vídeos explicatius de càlcul de canalitzacions de gas (35 hores) Mòdul 15: UNE 60.670 (30 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B] Mòdul 16: UNE 60.601 (6 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B] Mòdul 17: Test d'examen (12 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B] **Enquesta de satisfacció (15 minuts) [IMPORTANT CARNET DE GAS] **Examen final (90 minuts) [IMPORTANT CARNET DE GAS] Materials Complementaris Càlculs de canonades de gas en taula d'Excel simplificada (1 hora) Aquesta estructura de curs està dissenyada per proporcionar als estudiants un coneixement profund i pràctic de les instal·lacions i gestió de gas, assegurant que estiguin ben preparats tant per a l'examen del Carnet de Gas B com per a la seva aplicació en el món real. ¡¡¡ MATRICULAT !!! Cursos disponibles online. Truca al 93 384 60 75 envia e-mail a: formacio@aemifesa.org si ho prefereixes omple el formulari i et truquem nosaltres AQUÍ  

23 Módulos